Taloustietoa

Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto on kasvanut 24,9 miljoonaan (+ 13 % vuoteen 2020 verrattuna) käyttökatteen ollessa 48 %. Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Admicomin liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys vuosina 2017–2021:

.

Taloudelliset tavoitteet

Admicomin tavoitteena 2022 on kasvaa vähintään yli 20 % vuodessa EBITDA:n ollessa 40-50 % välillä.

Admicom pyrkii myös jakamaan yli puolet tuloksestaan osinkoina omistajilleen, kuitenkaan vaarantamatta strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita taloudellisia tavoitteita.