Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto on kasvanut 31,6 miljoonaan (+27 % vuoteen 2021 verrattuna) käyttökatteen ollessa 45 %. Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Admicomin liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys vuosina 2018–2022:

.

Taloudelliset tavoitteet

Admicom arvioi vuonna 2023 liikevaihdon kasvun jatkuvan ja kannattavuuden olevan kokonaisuutena vahvalla tasolla. Vuoden 2023 vertailukelpoinen toistuvien tuottojen liikevaihto kasvaa orgaanisesti 8-15 % ja EBITA on 35-40 % liikevaihdosta.

Vertailukelpoiseen toistuvien tuottojen liikevaihtoon lasketaan mukaan toistuvat ohjelmistotuotot sekä toistuvien tilitoimistopalveluiden liikevaihto. Admicomin vertailukelpoinen toistuvien tuottojen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 28,0 miljoonaa euroa. EBITA määritellään liikevoitoksi ennen konserniliikearvon ja liikearvon poistoja sekä arvonalentumisia.

Osinkopolitiikka

Admicom pyrkii jakamaan yli puolet tuloksestaan osinkoina omistajilleen, kuitenkaan vaarantamatta strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita taloudellisia tavoitteita. Osingonjaossa kaikkia osakkeita kohdellaan tasapuolisesti ja ne oikeuttavat samaan osinkoon.

Avainluvut

Avainlukujen laskentakaavat