Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto on kasvanut 34,3 miljoonaan (+8,6 % vuoteen 2022 verrattuna) käyttökatteen ollessa 37,3 %. Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Admicomin liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys vuosina 2019–2023:

.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö arvioi vuonna 2024 jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) kasvavan 5-10 %. Jatkuva vuosilaskutus vuonna 2023 oli 32,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisliikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2023. Kokonaisliikevaihto vuonna 2023 oli 34,3 miljoonaa euroa.

Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan 32-37 % liikevaihdosta.

Osinkopolitiikka

Admicom pyrkii jakamaan yli puolet tuloksestaan osinkoina omistajilleen, kuitenkaan vaarantamatta strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita taloudellisia tavoitteita. Osingonjaossa kaikkia osakkeita kohdellaan tasapuolisesti ja ne oikeuttavat samaan osinkoon.

Avainluvut

Avainlukujen laskentakaavat