Strategia

Edistynein toiminnanohjaus ja ylivertaisin palvelu

Admicomin visiona on toimia edelläkävijänä pk-yritysten toiminnanohjauksen kehittämisessä valituilla toimialoilla. Edelläkävijyytemme pohjautuu pilvipalveluina tarjottaviin ohjelmistoihin (SaaS), jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen liiketoimintaprosessien digitalisoinnin, rutiinityön automatisoinnin, reaaliaikaisen näkyvyyden liiketoiminnan kehitykseen sekä jatkuvan kehityksen. Kohderyhmäämme ovat talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden pk-yritykset, joille tarjoamme tehokkaan, nopeasti käyttöönotettavan, skaalautuvan ja jatkuvasti päivittyvän, toimialojen erityispiirteet kattavasti huomioivan kokonaisratkaisun.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ylivertaisinta palvelua ja lisäarvoa tuottavaa kumppanuutta, jotka yhdessä ohjelmistoratkaisuidemme kanssa luovat heille edellytykset toimialaansa keskimääräistä parempaan kilpailukykyyn. Haluamme lisäksi olla aktiivinen ja aloitteellinen kumppani asiakastoimialojemme tulevaisuuden ratkaisuiden suunnittelussa. Palvelutarjoomallamme varmistamme asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan käyttöönoton, henkilöstön koulutuksen, jatkuvan käyttötuen, kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalvelut, sopimusten ajantasaisuuden, sekä tietojen turvallisen ylläpidon ja varmuuskopioinnin.

Edelläkävijävisiomme mukaisesti panostamme myös oman henkilöstömme osaamisen, toimialaosaamisen ja palkitsemisen jatkuvaan kehittämiseen. Kannustamme henkilöstöä yrittäjämäiseen ja omistajuutta vahvistavaan kulttuuriin.

Strategia vuosille 2021-2023

Admicomin vuosien 2021-2023 strategiakauden taloudellisena tavoitteena on keskimäärin yli 20 %:n liikevaihdon kasvu sekä käyttökatteella mitattuna 40-50 %:n kannattavuus. Kasvun osalta pyrimme tavoitteeseen sekä nykyisiä ydinliiketoimintoja kasvattamalla että aiempaa aktiivisemman yritysostostrategian avulla. Kannattavuuden osalta jatkamme strategiakaudella liiketoimintojen tehokkuuden ja skaalautuvuuden kehittämistä, unohtamatta kuitenkaan resursseja ja investointeja pitkän aikavälin kasvun, johtavan markkina-aseman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Näemme strategiakaudella nykyisissä ydinkohderyhmissämme talotekniikassa, rakentamisessa ja teollisuudessa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia, minkä hyödyntämiseksi kehitämme jatkuvasti myyntikanavaamme sekä palveluitamme. Lisäksi sopeudumme koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin toimintaympäristössämme. Uusina panostus-alueina strategiakaudella on mm. uusien pilvipohjaisten tuoteversioiden tarjoamien mahdollisuuksien laaja-alainen hyödyntäminen, mobiiliominaisuuksien ja käyttävyyden vahvistaminen, sekä kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen kasvattaminen.

Kuluvalla strategiakaudella olemme entistä valmiimpia vahvistamaan liiketoimintaamme strategisin yrityskaupoin. Tavoitteenamme on yrityskauppojen avulla vahvistaa asiakastoimialojemme kilpailukykyä ja kasvupotentiaalia, kartuttaa yhtiön teknologista innovaatiokykyä ja osaamista, varmistaa johtava markkina-asema ja reagoida kilpailuun, sekä hyödyntää kansainvälisen markkinatilanteen tarjoamia mahdollisuuksia.

Strategiamme jalkautuksessa toiminnan painopistealueita ja kriittisiä menestystekijöitä ovat edelläkävijyyden, asiakas- ja työntekijäkokemuksen, sekä omistajuuden vahvistaminen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. automaation ja raportointiälyn, mobiiliominaisuuksien ja käytettävyyden, sekä toimialakohtaisten erityispiirteiden jatkokehitystä. Henkilöstön osalta painotamme yrittäjämäistä palveluasennetta, osaamisen jatkuvaa kehittämistä, sekä yhteistyötä.

Strategiakauden 2021-2023 taloudelliset tavoitteet:

  • > 20 % liikevaihdon kasvu (keskimäärin)
  • 40-50 % käyttökate

Visio

Admicomin visiona on toimia edelläkävijänä pk-yritysten toiminnanohjauksen kehittämisessä valituilla toimialoilla.

Missio

Admicomin missiona on parantaa asiakkaidensa kilpailukykyä automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä reaaliaikaista näkyvyyttä asiakasyritysten omaan liiketoimintaan.

Edistyneimmät ratkaisut

Admicom tuo valittuihin kohderyhmiin alan tehokkaimman toiminnanohjausjärjestelmän ja ylivoimaisimman palvelun. Kohderyhmänä on talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden pk-yritykset. Admicomin pilvipohjainen ja toimialojen tarpeisiin suunniteltu järjestelmä automatisoi taloushallinnon rutiinit ja toimialojen erityispiirteet kaikkia muita laajemmin.

Ohjelmistovalikoimaamme täydentävät toimialakohtaiset täsmäratkaisut; Hillava liikkuvan työn ohjaukseen, Tocomanin ohjelmistot rakennusalan erityisasiantuntijoille muun muassa kustannuslaskentaan, aikataulutukseen ja tietomallintamiseen sekä Kotopron edistykselliset dokumenttien hallinnan ratkaisut.

Markkinajohtajuus

Admicom myy kokonaisuutta asiakaslähtöisesti ja se nähdään omissa kohderyhmissään selkeänä markkinaykkösenä. Tällä hetkellä Admicom on markkinajohtaja talotekniikan ydinkohderyhmässään (asiakasyritysten liikevaihto 1-5 miljoonaa euroa), missä yhtiöllä on pisin toimintahistoria. Yhtiö kasvaa vahvasti rakentamisessa, johon jalkautuminen alkoi 2013 ja yhtiöllä on merkittävä potentiaali myös uudella toimialalla teollisuudessa, joka käynnistettiin vuonna 2017.

Vahvaa ja kannattavaa kasvua

Admicomin tavoitteena on jatkaa vahvaa ja kannattava kasvua myös tulevina vuosina. Strategiana on laajentaa liiketoimintaansa orgaanisen kasvun lisäksi myös strategian mukaisten yritysostojen kautta.