Strategia

Lisäarvoa rakentamisen ja kiinteistöalan arvoketjuun

Admicom on muuttunut 2020-luvulla toiminnanohjausjärjestelmän toimittajasta laaja-alaiseksi rakennusalan ohjelmistotoimittajaksi. Näemme edelleen Suomessa ja kansainvälisesti paljon mahdollisuuksia rakennusalan tuottavuuden tehostamiseksi digitalisaation avulla erityisesti pk-sektorilla.

Julkaisimme marraskuussa 2022 kirkastetun strategiamme, jossa rakennusalan asiakkaiden asiakaskokemus nousee toiminnan keskiöön. Tavoitteemme on kasvattaa merkittävästi rakennusalan yrittäjien tuottavuutta ja toiminnan laatua digitalisaation avulla. Digitalisaatioratkaisut hyödyntävät sekä ohjelmistoja että pitkälle tuotteis- tettuja lisäarvopalveluja. Admicomin vahva perusta Suomessa sekä laaja käyttäjäkunta rakennusalan arvoketjussa antavat mahdollisuuden rakentaa datapohjaisia, tekoälyä hyödyntäviä automatisoituja malleja. Samalla Admicom voi olla keskeinen toimija koko rakentamisen arvoketjussa tuottaen asiakkaille kasvavaa lisäarvoa kumppanuuksien kautta.

Rakennusalan digitalisaatiotarpeiden ymmärtäminen, toimialaan sovitetut toimintatavat sekä valitut ohjelmistot muodostavat perustan, jonka pohjalta ryhdymme suunnittelemaan määrätietoista kansainvälistymistä Suomen ulkopuolisille markkinoille.

Kaksivaiheinen toteutus

Strategiakauden 1-2 vuotta kestävässä ensimmäisessä vaiheessa rakennamme tarvittavan perusta orgaanisen kasvun kiihdyttämiselle, datalähtöiselle toiminnalle sekä voimakkaalle kansainvälistymiselle. Tässä vaiheessa pääpaino on erityisesti laajan nykyasiakasjoukon paremmassa palvelussa, asiakkaiden ratkaisuvalikoiman laajen- tamisessa sekä helppokäyttöisyyden, datapohjaisuuden ja automaatioasteen lisäämisessä ratkaisuihin.

Rakennusalan taantuman arvioimme päättyvän ensimmäisen vaiheen aikana. Taantuman ajan rakennamme perustaa voimakkaalle orgaaniselle kasvulle taantuman hellittäessä. Vaiheen aikana tulemme kasvattamaan panostuksiamme kasvuhankkeisiin, huomioiden kuitenkin jatkuvasti markkinan tilanteen taantuman edetessä.

Strategiakauden toisessa vaiheessa haemme selvästi voimakkaampaa orgaanisen kasvun tasoa ylivoimaisesta asiakaskokemuksesta, synergisestä myyntityöstä, monipuolistuvasta ratkaisutarjonnasta sekä kansainvälisistä markkinoista.

Yritysostot kuuluvat edelleen keinovalikoimaamme ja niillä voidaan tukea kansainvälistymistä tai laajentaa yhtiön ratkaisutarjontaa rakennusalan digitalisaatiotarpeisiin.

Strategiset tavoitteet 2023-2030

  •  Admicom tavoittelee 100 miljoonan euron toistuvan liikevaihdon tasoa (ARR) vuoteen 2030 mennessä ylittäen selkeästi ”Rule of 40” tavoitteen ja ollen läsnä useilla eurooppalaisilla markkinoilla.
  • Strategian ensimmäisen vaiheen aikana 2023-2024 tavoittelemme 8-15 % toistuvien tuottojen liikevaihdon vuotuista orgaanista kasvua ja 35-40 % EBITA-marginaalia, johtuen lisätyistä kasvupanostuksista.
  • Strategian toisen vaiheen, kiihtyvä kasvu, aikana 2025-2030 tavoittelemme yli 15 % toistuvien tuottojen liikevaihdon vuotuista orgaanista kasvua ja EBITA-marginaalin ylittävän 40 % liikevaihdosta.
  • Yritysostot tulevat olemaan olennainen osa Admicomin kasvustrategiaa ja kiihdyttävät osaltaan yhtiön kokonaiskasvua.

Missio

Rakennamme yhdessä kestävää tulevaisuutta.

Visio

Ykkösvaihtoehto kumppanina eurooppalaisessa rakennusohjelmistojen ekosysteemissä.