Strategia

Lisäarvoa rakentamisen ja kiinteistöalan arvoketjuun

Admicom Oyj julkisti 2.11.2022 strategiapäivityksensä, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy kasvustrategiassaan rakennus- ja kiinteistöalan arvoketjun ohjelmistoihin ja lisäarvopalveluihin. Strategisen suunnan ja erikoistumisen avulla Admicom parantaa asiakaskokemusta, fokusoi uusmyyntiä ja mahdollistaa ohjelmistoratkaisujen ristiinmyynnin olemassa olevaan asiakaskuntaan. Rajatun fokuksen avulla Admicom tulee toteuttamaan kansainvälistymisen laajalle ja kasvavalle eurooppalaiselle rakennusteknologian markkinalle sekä hyödyntämään järjestelmien sisältävää dataa tuottaakseen lisäarvoa asiakkaille.

Strategia on vaiheistettu siten, että ensimmäisessä vaiheessa seuraavien 1-2 vuoden aikana Admicom luo edellytykset kiihtyvälle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Toisessa vaiheessa kasvuvauhti kiihtyy sekä Suomessa että valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Pitkällä aikavälillä Admicomin visio on tulla ykkösvaihtoehdoksi kumppanina eurooppalaisessa rakennusohjelmistojen ekosysteemissä.

Strategiset tavoitteet 2023-2030

  •  Admicom tavoittelee 100 miljoonan euron toistuvan liikevaihdon tasoa (ARR) vuoteen 2030 mennessä ylittäen selkeästi ”Rule of 40” tavoitteen ja ollen läsnä useilla eurooppalaisilla markkinoilla.
  • Strategian ensimmäisen vaiheen aikana 2023-2024 tavoittelemme 8-15 % toistuvien tuottojen liikevaihdon vuotuista orgaanista kasvua ja 35-40 % EBITA-marginaalia, johtuen lisätyistä kasvupanostuksista.
  • Strategian toisen vaiheen, kiihtyvä kasvu, aikana 2025-2030 tavoittelemme yli 15 % toistuvien tuottojen liikevaihdon vuotuista orgaanista kasvua ja EBITA-marginaalin ylittävän 40 % liikevaihdosta.
  • Yritysostot tulevat olemaan olennainen osa Admicomin kasvustrategiaa ja kiihdyttävät osaltaan yhtiön kokonaiskasvua.

Missio

Rakennamme yhdessä kestävää tulevaisuutta.

Visio

Ykkösvaihtoehto kumppanina eurooppalaisessa rakennusohjelmistojen ekosysteemissä.