Tilintarkastus

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Anna-Riikka Maunula. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi.