Sisäpiirihallinto

Admicom noudattaa First North Growth Market Finland -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi Admicomin hallitus on käsitellyt sisäpiiriohjeistusta osana tiedonantopolitiikkaa.

Sisäpiiriluettelot

Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Yhtiö ylläpitää lisäksi hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita esimerkiksi yrityskauppahankkeista ja muista olennaisesti osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavista hankkeista.

Suljettu ikkuna

Admicom Oyj:n johtohenkilöt ja yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun ja laatimiseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Admicomin osakkeilla 30 vuorokautta ennen tilinpäätöstiedotteiden, neljännesvuositulostiedotteiden ja puolivuotiskatsausten julkistamista.

Johdon liiketoimet

Admicom julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet yhtiötiedotteella.