Osakemonitori

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja ei omista yhtiön osakkeita.

Ilmoitukset liputtamisesta

Nasdaq First North Growth Market -listayhtiöiden osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja äänimääränsä muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että pörssiyhtiölle. Pörssiyhtiöillä on puolestaan velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan ilmoitus.

Arvopaperimarkkinalain säännösten mukaan omistusosuuden muutoksista on ilmoitettava, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 %, tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Omistusosuuksien tai äänioikeuksien muutoksista on ilmoitettava liputuslomakkeella ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoja Finanssivalvonnan sivuilta.

Merkintäilmoitukset Admicomille voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen investor-relations@admicom.fi. Kaikki liput julkaistaan yhtiötiedotteina ja ne ovat saatavilla tiedotteissa.

Osakkeen perustiedot