Markkinat

Vahvat trendit luovat kasvumahdollisuuksia markkinoillemme

Yritysohjelmistoissa pilvipohjaisten (SaaS) ohjelmistoratkaisujen kasvun on arvioitu olevan globaalisti lähivuosina 15 %:n luokkaa (Gartner), ja pilvipalvelut valtaavat edelleen nopeasti markkinaa perinteisiltä paikallisesti asennettavilta ja lisenssipohjaisilta ratkaisuilta. Muutosta vauhdittavia tekijöitä ovat mm. pilvipohjaisten palveluiden tarjoama joustavuus ja skaalautuvuus, automaation ja etäkäytön tehostuminen, viranomaispalveluiden ja lainsäädännön muutokset, tarjonnan laajentuminen sekä uusien teknologisten ratkaisujen, kuten tekoälyn kehittyminen.

Toinen kasvuamme tukeva trendi on kohdetoimialojemme historiallisesti heikko tuottavuuskehitys ja matala digitalisaatioaste. Erityisesti rakennustoimiala on jäänyt tässä suhteessa viimeisten vuosikymmenten aikana selvästi jälkeen muista toimialoista. Tämä luo markkinaan merkittäviä kasvumahdollisuuksia Adminetin ja Tocomanin kaltaisille moderneille ohjelmistoratkaisuille, jotka automatisoivat rutiineja, tehostavat toimintaa toimistolta työmaalle, sekä parantavat tiedolla johtamista.

Yritysohjelmistoissa pilvipohjaisten ratkaisujen kasvu on arvioitu lähivuosina olevan 30 % luokkaa, kun paikalliset asennukset kasvavat samaan aikaan vain noin 3 %

Kokonaisvaltaisin pilvipalvelu kilpailukentällä

Yritysohjelmistojen markkina kehittyy vauhdikkaimmin pienissä pilvipohjaisissa erillisjärjestelmissä, joita on helppo ottaa käyttöön, mutta joiden yhteensopivuus muihin järjestelmiin voi olla haaste. Kilpailijat tässä sektorissa ovat tyypillisesti pieniä paikallisia yhtiöitä. Laajimmat erillisratkaisut voivat palvella töiden ohjauksesta laskutukseen asti, kun taas kirjanpitoa sekä palkkoja hoidetaan erillisessä taloushallinnon ohjelmistossa.

Taloushallinnon järjestelmissä pilvipohjaisuus ei ole enää uutta, vaan näillä ohjelmistomarkkinoilla erottaudutaan esimerkiksi käyttäjäystävällisyydellä, automatisoimalla rajapintoja tai kehittämällä tekoälyä. Markkinoita dominoivat suuret pelaajat. Talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden projektien ja urakoiden kustannusten ja tarjousten laskenta sekä kannattavuuden seuranta vaativat kuitenkin usein rinnakkaisen järjestelmän, mikä voi vaikeuttaa johtamista ja aiheuttaa lisätyötä yritykselle.

Toiminnanohjausjärjestelmissä asiakkaan valintaa ohjaa eniten oman toimialan erityispiirteet ja kilpailu on melko vakiintunutta. Yrityksessä yli kymmenen vuotta käytössä ollut järjestelmä ei ole harvinaisuus ja päivityksiä näihin tulee harvakseltaan. Admicomin Adminet-palvelu ja Tocomanin ohjelmistoperhe muodostavat ratkaisun kohdetoimialojen yritysten kaikkiin tarpeisiin sekä yhdistävät toiminnot saumattomasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon ja aina kirjanpitoon saakka. Adminet ja Tocoman-ohjelmistot ovat pilvipohjaisia järjestelmiä, joita päivitetään 5-7 kertaa vuodessa.

Kohderyhmänä pk-yritykset

Admicomin nykyinen kohdemarkkina koostuu suomalaisista talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden pk-yhtiöistä. Arvioimme markkinapotentiaaliksemme yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Olemme markkinajohtaja ydinkohderyhmässämme talotekniikan ja rakentamisen toimialoilla, mutta kokonaismarkkinasta osuutemme on vasta noin 12 %.

Pieniä, alle miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä on kohdemarkkinallamme noin 13 000, muodostaen arviolta yhteensä noin 44 miljoonan euron markkinapoten-tiaalin. Pienissä yhtiöissä hallintoa ja työnjohtoa tehdään tyypillisesti asennus-, valmistus- ja rakennustyön ohella, mikä asettaa liiketoiminnan kasvulle, johtamiselle ja yrittäjän omalle ajankäytölle rajoitteita. Konseptimme tähän kohderyhmään on helposti käyttöönotettava, pitkälle automatisoitu ja toimialan erityistarpeet kustannustehokkaasti huomioiva Adminet Lite.

Ydinkohderyhmässämme, keskisuurissa noin 1-5 miljoonan euron liikevaihdon yrityksissä, tehokkaiden sisäisten prosessien ja hallinnon sekä ajantasaisen tiedon tarve kasvaa. Jotta yrityksen prosessit, avainhenkilöt ja hallinto eivät olisi liiketoiminnan pullonkaulana, on ohjelmistoratkaisuiden pystyttävä skaalautumaan ja kehittymään. Ydinkohderyhmässämme konseptinamme on puhtaasti pilvipalveluna tarjottava, markkinoiden kokonaisvaltaisin ja toimialakohtaiset erityispiirteet laaja-alaisesti kattava Adminet. Admicomin ydinkohderyhmään kuuluvilla asiakastoimialoilla on Suomessa n. 3 800 yhtiötä ja ne muodostavat yhteensä noin 56 miljoonan euron markkinapotentiaalin.

Suurehkoja, noin 5-50 miljoonan euron liikevaihdon yhtiöitä on kohdetoimialoillamme noin 1 800 ja ne muodostavat yhteensä noin 100 miljoonan euron potentiaalin. Tässä kokoluokassa tarve toiminnallisuuksiltaan monipuolisille, liiketoiminnan johtamista tukeville, toimialan keskeisiin toimintoihin integroiduille ja toimintaa tehostaville ohjelmistoratkaisuille on jo tyypillisesti kriittinen menestystekijä. Admicom ja Tocoman tarjoavat tähän kohderyhmään sovelluksiltaan ja palveluiltaan kokonaisvaltaisimman, reaaliaikaisen näkyvyyden tarjoavan ja rutiinityöt pitkälle automatisoivan ratkaisun.

Admicomin ydinmarkkinat ja markkinaosuus perustuen Admicomin omaan markkinadataan: