Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Strategiakauden 2021-2023 ensimmäinen vuosi oli Admicomille vaiherikas. Vuotta 2021 sävytti edeltävän vuoden tapaan koronapandemian toimintaympäristöön luoma epävarmuus, johon kuitenkin olimme organisaation ja toimintamallien kehityksen myötä entistä valmiimpia vastaamaan. Strategiatyön tuloksena syntyneen toimialakohtaisen organisaatiomallin toimintatapojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen jatkui, lanseerasimme markkinoille uusia tuoteratkaisuita ja palveluita, valmistauduimme koko henkilöstöä koskevan palkitsemisjärjestelmän ja suoritusmittariston käyttöönottoon, toteutimme yrityskauppavaihtojen ja investointimahdollisuuksien laaja-alaisen analysoinnin, sekä viimeistelimme vuoden jälkipuoliskolla kolme yrityskauppaa. Haluan kiittää Admicom-konsernin henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita päättyneestä vuodesta. Mahdollistimme yhdessä menestyksekkään liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun jatkumisen haastavista olosuhteista huolimatta.

Vaikka toimintaympäristömme oli monessa suhteessa haastava vuonna 2021, jatkoimme katsauskaudella kannattavaa kasvua sekä teimme panostuksia tuotteiden, palveluiden ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Uusmyyntimme kasvua hidasti erityisesti koronapandemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassamme, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Joudumme usein käyttämään kauppojen eteen edelleen huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin ennen koronaa. Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin orastavia merkkejä asiakastoimialojemme tilanteen piristymisestä ja koronaepävarmuuden hälventymisestä, mutta ottaa aikansa, kunnes näiden vaikutus alkaa näkymään uusmyynnin ja liikevaihdon kasvussa.

Tocomanin uusi pilvipohjainen kustannuslaskennan versio lanseerattiin maaliskuussa 2021. Tuote sai hyvän vastaanoton asiakaskunnassa ja se mahdollistaa entistä laajemmat kehitysmahdollisuudet tuoteportfolioomme sekä uusia tuoteinnovaatioita.

Rekrytoimme katsauskaudella eri puolille konsernia uusia osaajia, joiden avulla varauduimme henkilövaihdoksiin, kasvun vahvistamiseen sekä organisaatiomme kehittämiseen. Tulemme jatkamaan kasvua ja kilpailukykyä tukevia panostuksia tulevina vuosina.

Toimialallamme tapahtui vuoden 2021 aikana useita yritysjärjestelyjä, ja strategiakauden tavoitteiden mukaisesti myös Admicom tutki vuoden aikana aktiivisesti yrityskauppavaihtoehtoja kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toteutimme vuoden 2021 aikana kaikkiaan kolme yrityshankintaa, ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön hankinnan, samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan hankinnan, sekä seinäjokisen Lakeus tilitoimiston liiketoimintojen hankinnan.

Aitio Finlandin ja Hillavan henkilöstön ohjelmistotuotteisiin, talotekniikan ja rakentamisen toimialaan sekä teknologiaan liittyvä osaaminen täydentää loistavasti Admicomin ja Tocomanin osaamista, ja voimme yhdessä viedä ohjelmistoratkaisuidemme kehitystä entistä vauhdikkaammin eteenpäin, hyödyntää identifioimamme kasvuinvestointimahdollisuudet ja parantaa asiakaskokemusta. Lakeus Tilitoimiston liiketoiminta tukee puolestaan Admicomin ydinliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, laajentaa konsernin toimi- ja myyntipisteverkostoa uusiin kaupunkeihin sekä vahvistaa tilitoimistopalveluiden resursseja. Työ kasvua, kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä tukevien yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, kumppaniverkoston laajentamiseksi ja ekosysteemin kasvattamiseksi jatkuu myös tulevina vuosina.

Toimialojemme kiihtyvä digitalisaatiokehitys ja siirtymä modernien pilvipohjaisten ohjelmistoratkaisuiden käyttöön tarjoaa Admicomille merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Uskon, että vuonna 2021 tehdyn kehitystyön, investointien ja kasvupanostusten myötä olemme entistä valmiimpia hyödyntämään näitä mahdollisuuksia vuonna 2022.

Petri Aho
toimitusjohtaja (väliaikainen)
talousjohtaja