Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Kulunut vuosi oli Admicomille paitsi kannattavan kasvun, myös muutosten aikaa. Vuoden 2021 lopulla tehdyt yrityskaupat ja vuoden 2022 alkupuolen yrityskaupat laajensivat Admicomin ratkaisutarjoamaa ja asiakaskuntaa merkittävästi. Palvelimme vuoden aikana yli 3 000 asiakasorganisaatiota, jossa kasvua viime vuoteen yli 50 %, muodostaen merkittävän lisä- ja ristiinmyyntipotentiaalin.

Liikevaihtomme kasvoi yritysostojen tukemana vuositasolla 27 % ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 27 %. Kannattavuutemme oli koko vuoden osalta erinomaisella tasolla käyttökatteen ollessa 45 %. Viimeisen neljänneksen käyttökatteemme, 37 % liikevaihdosta, on kausiluonteisesti tyypillisesti koko vuotta matalampi ja lisäksi käynnistetyt kasvuinvestoinnit ja strategiset muutokset rasittivat neljännestä.

Aloitimme kolmannella neljänneksellä strategiamme kirkastamisen ja tiedotimme valitusta suunnasta marraskuun alussa. Päivitetyssä strategiassa haemme kasvuvauhdin kiihdyttämistä keskittymällä rakennusalan asiakkaiden asiakaskokemukseen ja alan yrittäjien tuottavuuden ja toiminnan laadun parantamiseen digitalisaation avulla. Admicom kehittyy valitussa strategiassa usean toimialan ERP-järjestelmän toimittajasta rakennus- ja kiinteistöalan arvoketjun monipuoliseksi dataa hyödyntäväksi digitalisoijaksi ja automatisoijaksi.

Strategiamme on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa seuraavien 1-2 vuoden aikana luomme edellytykset kiihtyvälle kasvulle ja kansainvälistymiselle mahdollisen rakennusalan taantuman aikana. Toisessa vaiheessa kiihdytämme kasvuamme sekä Suomessa että valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Strateginen suuntamme antaa meille mahdollisuuden fokusoida osaamistamme ja prosessejamme nimenomaan rakennusalan digitalisaation ympärille. Pystymme paremmin hyödyntämään synergioita tytäryhtiöidemme välillä ja tekemään kokonaisuuteen sopivia yritysostoja. Tämän kautta tavoittelemme keskipitkällä aikavälillä kiihtyvää kasvua ja skaalautuvampaa liiketoimintaa. Käymme läpi tavoitteitamme ja taustoitamme strategiaamme tarkemmin pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään hybriditilaisuutena Helsingissä 30.1.2023.

Lyhyellä aikavälillä globaali taantuma ja etenkin sen vaikutukset rakennusalaan tulevat todennäköisesti vaikeuttamaan myös Admicomin kasvua. Suhtaudumme silti luottavaisesti kasvun jatkumiseen, koska ratkaisumme nimenomaan tehostavat asiakkaidemme toimintaa ja tuottavuutta. Vuoden viimeisten kuukausien myyntilukujen perusteella emme ole vielä havainneet selkeitä merkkejä taantuman vaikutuksesta. Jatkamme kuluvana vuonna sekä voimakasta uusmyyntiä että erityisesti ristiinmyyntiä nykyasiakkaillemme.

Admicomin joukkue on kasvanut ja monipuolistunut vuoden 2022 aikana merkittävästi. henkilöstöstämme on välittynyt uudelle toimitusjohtajalle tunne yhteenkuuluvuudesta ja ymmärrys yhteen maaliin hakeutumisen merkityksestä. Haluankin kiittää kaikkia admicomilaisia ponnisteluista yhteisten tavoitteiden eteen.

Petri Kairinen
toimitusjohtaja