Osakkeenomistajat

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja ei omista yhtiön osakkeita.